Chili System

Username System

Chili System

nen-phat-hien-som-nguy-co-tieu-duong-voi-khoa-hoc-van-tay

PHÁT HIỆN SỚM NGUY CƠ TIỂU ĐƯỜNG VỚI KHOA HỌC VÂN TAY

10/01/2017 Chili System

PHÁT HIỆN SỚM NGUY CƠ TIỂU ĐƯỜNG VỚI KHOA HỌC VÂN TAY Thạc sĩ BÙI NGUYỆT ANH Chuyên ngành Nghiên cứu Phát triển Quốc tế Đại học Geneva, Thụy Sĩ Giám Đốc Trung tâm Khoa học Vân tay Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Tiềm năng Con Người Khoa học Phân tích vân tay (Dermatoglyphics) […]

nen-ky-nang-hoi-nhap

Những kỹ năng cần có để hội nhập

05/01/2017 Chili System

Ngày 13/4, hơn 100 sinh viên Đại học Kinh tế – ĐH Quốc gia Hà Nội (QGHN) đã được giao lưu cùng 4 diễn giả – doanh nhân gồm: ông Ngô Vi Đồng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT; ông Hoàng Tùng – Sáng lập, CEO Pizza […]