Nghiên cứu vân tay học

Nghiên cứu vân tay học

nen-phat-hien-som-nguy-co-tieu-duong-voi-khoa-hoc-van-tay

PHÁT HIỆN SỚM NGUY CƠ TIỂU ĐƯỜNG VỚI KHOA HỌC VÂN TAY

10/01/2017 Chili System

PHÁT HIỆN SỚM NGUY CƠ TIỂU ĐƯỜNG VỚI KHOA HỌC VÂN TAY Thạc sĩ BÙI NGUYỆT ANH Chuyên ngành Nghiên cứu Phát triển Quốc tế Đại học Geneva, Thụy Sĩ Giám Đốc Trung tâm Khoa học Vân tay Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Tiềm năng Con Người Khoa học Phân tích vân tay (Dermatoglyphics) […]

lich-su-phat-trien-nganh-ph

Dấu Vân tay và lịch sử nghiên cứu ứng dụng

28/12/2016 Chili System

Trong công tác điều tra hình sự, nghiên cứu dấu vết đường vân để lại hiện trường có thể xác định được vụ án do 1 hay một số đối tượng tham gia, có thể truy nguyên trực tiếp con người, xác định một đối tượng gây ra nhiều vụ án…Do đó ý nghĩa điều […]