Ứng dụng thực tiễn

Ứng dụng thực tiễn

nen-phat-hien-som-nguy-co-tieu-duong-voi-khoa-hoc-van-tay

PHÁT HIỆN SỚM NGUY CƠ TIỂU ĐƯỜNG VỚI KHOA HỌC VÂN TAY

10/01/2017 Chili System

PHÁT HIỆN SỚM NGUY CƠ TIỂU ĐƯỜNG VỚI KHOA HỌC VÂN TAY Thạc sĩ BÙI NGUYỆT ANH Chuyên ngành Nghiên cứu Phát triển Quốc tế Đại học Geneva, Thụy Sĩ Giám Đốc Trung tâm Khoa học Vân tay Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Tiềm năng Con Người Khoa học Phân tích vân tay (Dermatoglyphics) […]